24 uur per dag zorg en service

Bewoners van Compartijn ontvangen persoonsgerichte zorg en service. In overleg met u en uw familie stellen wij een individueel zorgleefplan op. Samen brengen wij uw persoonlijke levensstijl en uw kring van dierbaren in kaart en leggen wij uw geïndiceerde zorgbehoeften vast. Het is onze overtuiging dat familie en vrienden een belangrijke rol spelen in uw welzijn en welbevinden. Die betrekken we dan ook nadrukkelijk en zoveel mogelijk bij het opstellen van het individuele zorgleefplan en de zorg.

Onze zorgvisie gaat uit van respect voor de eigen identiteit, levensvisie, privacy en autonomie.

Vast en vertrouwd team in huis

Elk huis heeft een vast team van servicemedewerkers en zorgprofessionals voor activiteiten, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp. Onze medewerkers verdiepen zich in elke bewoner en zij kennen naast uw wensen en gewoontes natuurlijk ook uw lievelingseten, persoonlijke muziekkeuze en leesvoorkeuren. Ze houden contact met uw familie en vrienden en misschien wel het allerbelangrijkste: ze hebben ook echt tijd voor u. Dat is ook waarom servicemedewerkers en zorgprofessionals zo graag bij Compartijn werken.

Een zinvolle dagbesteding, betrokkenheid en zingeving zijn in onze visie mede bepalend voor uw gevoel van welbevinden. Bij Compartijn bieden we activiteiten aan die niet alleen zorgen voor zinvolle bezigheden, maar ook een sfeer van huiselijkheid creëren. Het zijn deze activiteiten en momenten die in onze ogen belangrijk bijdragen aan uw welbevinden.

Medisch-specialistische zorg op afroep

De meeste van onze bewoners hebben een psychogeriatrische aandoening als dementie, soms ook in combinatie met een somatische aandoening. Ons all inclusive-concept Comfort Care voorziet in alle (extra) ondersteuning die nodig is. Wij zijn er voor uw persoonlijke verzorging en verpleging. Dat doen wij bij u thuis, in uw appartement. Daarnaast nemen wij ook de coördinatie van een behandeling van de (eigen) huisarts, fysiotherapeut, tandarts of mondhygiëniste en specialist ouderengeneeskunde en eventueel begeleiding naar hun praktijk of het ziekenhuis op ons. U maakt gebruik van uw eigen behandelend artsen. Net als thuis. Uw eigen zorgverzekering voorziet hierin. Als huis werken we daarnaast ook samen met een extern multi-disciplinair team.

Een all inclusive-concept

Het enige dat u als bewoner zelf nog hoeft te betalen, is de zorgpremie en uw eigen risico en bijdragen. Compartijn neemt zo’n beetje alle dagelijkse kosten van u over. Of het nu gaat om uw woonkosten als de elektriciteits- en waterrekening, telefoon- en televisieabonnement, of uw inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, zelfs uw gemeentelijke belastingen en heffingen zijn in onze woonservicekosten inbegrepen. We maken uw appartement schoon en we verzorgen uw was- en strijkgoed in huis. Met moderne technologie ondersteunen we 24 per dag uw veiligheid. Dat uw eten en drinken en dat van uw gasten is inbegrepen spreekt ook vanzelf. Zo ook uw deelname in de gemeenschappelijke ruimte en voorzieningen. Onze huismeester zorgt ervoor dat alles goed werkt. En helpt natuurlijk ook graag bij het ophangen van een schilderijtje.

Woonservicekosten en pgb

Uw persoonlijke verzorging, verpleging , individuele begeleiding en hulp bij het huishouden worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb), het zogenaamde pgb-Wlz. U heeft hiervoor een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. U betaalt een eigen bijdrage die inkomens- en vermogensafhankelijk is. Wanneer nodig helpen wij u graag met de aanvraag.

In een particuliere woonzorgomgeving betaalt u zelf uw huisvestings- en servicekosten, samengevat als woonservicekosten. Dit wordt door de overheid gestimuleerd en beloond met een ‘lage eigen bijdrage CAK’. In een traditionele verpleeghuissituatie betaalt u de ‘hoge eigen bijdrage CAK’. Het voor u voordelige verschil in lage en hoge eigen bijdrage CAK loopt op tot circa € 1.600 per maand.

Door Compartijn.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Niet meer tonen