Een toegewijde organisatie

Compartijn gelooft in kleinschalig wonen met zorg voor mensen die kwetsbaar oud worden. Veelal hebben zij een psychogeriatrische aandoening als dementie, eventueel in combinatie met een somatische aandoening. Naast de luxe, stijlvolle woonomgeving treft u bij ons persoonsgerichte zorg en service. De menselijke maat ziet u terug in onze huiselijke omgeving, familiegerichtheid, aandacht voor goed en gezellig eten en drinken, maar vooral in de tijd en aandacht die we voor u en uw gasten hebben. Onze mensen zijn vanzelfsprekend professioneel, maar zijn bovenal liefdevol en gepassioneerd.

‘ Naar onze overtuiging verdient leven het om samen beleefd te worden. Altijd, overal en in alles. Samen zorgen we voor zinvol leven en zin in leven. Dat is de basis voor onze woon- en zorgvisie. Wij noemen dat Comfort care voor senioren.’

Kwaliteit hoog in het vaandel

Onze bewoners en hun families verwachten kwalitatief hoogwaardige zorg en professionaliteit. Goed werkgeverschap draagt daar aan bij. Voor Compartijn zijn dat vanzelfsprekendheden. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen. Lees op deze pagina hoe wij onze kwaliteit borgen.

Een eigen zorgconsulent die de zaken goed voor u regelt

Patricia Waller Diemont is uw aanspreekpunt als het gaat om praktische en/of financiële zaken rondom het inschrijven bij een huis van Compartijn of bij de daadwerkelijke verhuizing. U kunt denken aan het aanvragen van een indicatie (VVP04, VVP05 en VVP06) of het berekenen van de wettelijke verplichte eigen bijdrage bij het CAK. Ook voor een rondleiding, advies over welk huis geschikt is voor u of uw naaste en vragen over het dagelijks leven bij Compartijn kunt u bij Patricia terecht.

Zij is te bereiken op 088-5721769 of via Patricia.WallerDiemont@compartijn.nl

Samen voor betere ouderenzorg

Compartijn is een zusterorganisatie van Wonen bij September. Ook September biedt in haar woonhuizen in heel Nederland liefdevolle en betrokken ouderenzorg, specifiek aan mensen met een vorm van dementie. Deze bewoners wonen in een omgeving die voelt als thuis. Net als bij Compartijn.

Onze organisatie en huizen worden op professionele wijze ondersteund, zodat onze teams juist alle tijd hebben voor het bieden van goede zorg en ondersteuning. 

Altijd zo dichtbij mogelijk

De komende jaren worden er steeds meer huizen van Compartijn geopend, verspreid over heel Nederland. We willen namelijk zo dichtbij mogelijk zijn, ook dat hoort bij onze visie. Want alleen dan kunnen we onze filosofie helemaal waarmaken: thuis als thuis niet meer gaat.

Een eigen ondernemingsraad

Compartijn heeft een eigen OR, officieel geïnstalleerd in mei 2020. De rol van voorzitter van de OR wordt ingevuld door Wim Korteweg. Haidy Arlaud gaat aan de slag als secretaris van de OR. De OR bestaat uit medewerkers die overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

De OR van Compartijn is te benaderen via or@compartijn.nl

Maatschappelijk verantwoord bij Compartijn

We voelen een verantwoordelijkheid voor de maatschappij en voor toekomstige generaties om een leefbare wereld te behouden. Dat betekent dat voor nu en de toekomst het duurzaam ondernemen ook belangrijk is voor onze cliënten, bewoners en medewerkers. Dit past bovendien in de maatschappelijke trend van vergroening en het creëren van een gezonde leef- en werkomgeving.

Lees hier meer over ons duurzaamheidsbeleid.

Door Compartijn.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Niet meer tonen