Komst Huize Ter Gouwe in Gouda nu zeker

14-02-2020

Huize Ter Gouwe van de zorginstelling Compartijn gaat er komen.  Huize Ter Gouwe is een kleinschalige, luxe woonomgeving met zorgappartementen voor mensen met dementie en/of fysieke ouderdomsklachten. Nu de vergunning is verstrekt is de bouwvoorbereiding gestart en het terrein is inmiddels afgezet met bouwhekken.

Het aanloopproces heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Gerard Overkamp, voorzitter van het Platform Binnenstad Binnenstad en haar Randen, zet uiteen: ‘Het Platform en een Klankbordgroep is al sinds 1998 betrokken bij de herontwikkeling van het Bolwerkterrein. Samen met de gemeente Gouda en architectenbureau de Nijl is destijds een stedenbouwkundig masterplan voor het gebied ontwikkeld wat voorzag in de bouw van een parkeergarage, hotel, woningen en algemene ruimten. Naast behoud van de bestaande gebouwen zoals de lichtfabriek voorzag het bouwplan ook in een zgn. poortgebouw op de hoek van de Kattensingel en de Hoge Gouwe waarin oorspronkelijk de hotelkamers, het zgn. beddenhuis, was bedacht. Dit stedenbouwkundig plan is vervolgens door de raad vastgesteld en daaropvolgend is het bestemmingplan vastgesteld. In de loop van de tijd, toen het plan concreter werd ingevuld, is op verzoek van de hotelexploitant het beddenhuis achter de Lichtfabriek gesitueerd en is het poortgebouw tot appartementengebouw ontwikkeld. Echter door het faillissement  van aannemingsbedrijf Bontenbal in het voorjaar van 2012 is de bouw van dit poortgebouw niet doorgegaan en ligt het terrein sinds die tijd braak. Lange tijd was de toekomst onduidelijk maar gelet het bestemmingsplan was wel duidelijk dat hier uiteindelijk gebouwd zou gaan worden. Begin 2018 heeft Compartijn het plan opgevat om hier zorgappartementen te vestigen. Als Platform zijn we gelukkig met het uitgewerkte plan en daarmee de komst van Huize Ter Gouwe in Gouda.’

Impressie Huize Ter Gouwe

Vastgoedontwikkelaar Bart Timmers licht toe: ‘Het plan past binnen de randvoorwaarden en het gebouw heeft minder volume dan wat binnen het bestemmingsplan mogelijk is. Door dit kleinere volume en het gegeven dat de oorspronkelijke geplande parkeerkelder met een hellingbaan is komen te vervallen ontstaat ook meer openbare ruimte dan oorspronkelijk gepland. Dit betekent meer verblijfsruimte en wandelruimte tussen het gebouw en de kades langs de Kattensingel en de Gouwe, die vervolgens mooi aansluiten op de bestaande wandelmogelijkheden langs de singels rondom de Binnenstad.’

Wethouder Tetteroo van de Gemeente Gouda is ook blij met de komst van de zorgwoningen. ‘In combinatie met de sociale huurappartementen aan de Verlorenkost en Lazarussteeg, de koopappartementen aan de Sint Mariewal en de koopwoningen aan de Nonnenwater is er binnen het gehele plan sprake van een grote diversiteit aan wonen wat goed past in de Binnenstad. Over het uiterlijk van het gebouw is lang gesproken. De architectuur is gericht op de Gouwe en ook op de verschillende stedelijke functies rondom. Verder is rekening gehouden met ruimte voor openbaar groen. Het Platform heeft samen met andere partijen binnen de Klankbordgroep een grote inbreng gehad met de intentie om tot een mooie en kwalitatieve invulling van deze plek te komen.

Door Compartijn.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Niet meer tonen